Te zanima izobraževanje, pa si pri tem naletel na  ovire?

“Sredi težavnosti leži priložnost”

ALBERT EINSTEIN

PROMOCIJA

Promocijske aktivnosti vključujejo izvedbo promocijskih dogodkov v sodelovanju z deležniki iz statistične regije (zbornicami, delodajalci, območnimi službami za zaposlovanje, šolami …) ter informiranje o izobraževalnih programih in izvajalcih teh programov v statistični regiji.

ANIMACIJA

Animacijske aktivnosti spodbujajo odrasle, da se vključijo v izobraževanje, ga nadaljujejo ali zaključijo obveznosti. Organizirajo se v sodelovanju z deležniki iz statistične regije z namenom krepitve partnerskih odnosov.

  

UČNA POMOČ

Brezplačna učna pomoč za udeležence izobraževanja odraslih pomaga odraslim, vpisanim v srednješolske izobraževalne programe, ali udeležencem, ki bodo opravljali mojstrski, delovodski, poslovodski izpit, vključno s pripravami na izpite do uspešnega zaključka šolanja.

Vas zanima kaj se dogaja?

Najpogostejša vprašanja

Kdo je upravičen do učne pomoči?

Do učne pomoči so upravičeni tisti udeleženci izobraževanja odraslih, ki so vpisani v srednješolske izobraževalne programe za dvig izobrazbene ravni, ali udeleženci, ki bodo opravljali mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit.

Kako poteka izvajanje učne pomoči?

Učna pomoč poteka v skupini, kjer je vključenih največ 8 udeležencev. Število ur izvajanja učne pomoči se prilagodi potrebam posameznika oziroma skupine.

Ali se učna pomoč izvaja samo za eden predmet ali se lahko izvaja za več predmetov?

Učna pomoč se lahko hkrati izvaja tudi za več predmetov. Vsakemu udeležencu organizator izobraževanja odraslih pripravi vsebinski načrt izvajanja učne pomoči iz katerega je razvidno pri katerih predmetih je potrebna dodatna pomoč.

Ali je učna pomoč namenjena samo predmetom v letnikih?

Ne, učna pomoč se lahko organizira tudi za posamezne izpitne enote na zaključnem izpitu ali poklicni maturi.

Ali je učna pomoč plačljiva?

Ne, učna pomoč je za odrasle udeležence izobraževanja brezplačna. Učna pomoč, ki se izvaja v okviru projekta Atena je financirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.