V četrtek, 19. oktobra, je v dvorani Svit v Trebnjem v sklopu 60-letnice delovanja CIK Trebnje potekal dogodek CIKovo poSVETovanje, ki ga je s svojimi uspešnimi zgodbami soustvarilo 17 govornikov. Tako smo spoznali 10 evropskih programov, predstavljenih skozi 14 projektov ter 3 vsebinske predstavitve s strani CMEPIUS, Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine ter Razvojne agencije ROD Ajdovščina. Med drugimi smo predstavili tudi projekt Atena katerega cilj je dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence odraslih z izvajanjem promocijskih in animacijskih aktivnosti ter z zagotavljanjem učne pomoči vpisani v izobraževalne programe za dvig izobrazbene ravni.