V Novem mestu se je začel strokovno in izobraževalno obarvan obrtno-podjetniški teden. Dogodek, ki poteka v sklopu 50. letnice delovanja Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto, se je začel v ponedeljek, 13. maja 2019, v prostorih zbornice, trajal pa je vse do četrtka, 16. maja 2019. Na njem je sodeloval tudi Šolski center Novo mesto s projektom ATENA, katerega namen je dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence odraslih z izvajanjem promocijskih in animacijskih aktivnosti ter z zagotavljanjem brezplačne učne pomoči za udeležence izobraževanja odraslih, ki so v času izvajanja učne pomoči vpisani v izobraževalne programe za dvig izobrazbene ravni.