Parada učenja (PU) se je v obdobju 2012–2015 razvijala in sofinancirala v okviru projekta Uresničevanje prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO). V naslednjih treh letih je bila uspešno izpeljana na 15 prizoriščih v okviru nacionalne podpore projektu TVU. Tudi letos je Parada učenja – Dan učečih se skupnosti potrdila svojo osrednjo vlogo v TVU. Njenih 17 nosilcev v letu 2019 je bilo izbranih na razpisu MIZŠ.

Izpeljave PU v 17 krajih po Sloveniji so bile organizirane na isti dan – 15. maja 2019. Na trgih in drugih javnih mestih so mimoidoče vabili stojnice, delavnice, nastopi na odrih, multimedijske predstavitve pa tudi strokovni dogodki v bližnjih ulicah in učnih kotičkih. Marsikje so potekale tudi številne spremljevalne dejavnosti, kot so natečaji, razstave in podobno. Parada učenja je bils močno podprta tudi z objavami na družbenih omrežjih. Sodelovali so pripadniki vseh generacij.

Enota za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto je na paradi tudi letos sodelovala pod okriljem Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto, kjer smo vsem zainteresiranim predstavili izobraževalne programe za odrasle ter evropski projekt ATENA, ki vsem odraslim udeležencem, vključenih v formalne programe za dvig izobrazbene ravni, zagotavlja dodatno učno pomoč. Projekt vključuje tudi animacijske in promocijske aktivnosti s katerimi želimo odrasle udeležence spodbuditi k vključevanju v vseživljenjsko učenje.