Parada učenja (PU) se je v obdobju 2012–2015 razvijala in sofinancirala v okviru projekta Uresničevanje prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO). V naslednjih letih je bila uspešno izpeljana na okrog 15 prizoriščih v okviru nacionalne podpore projektu TVU. Tudi letos je Parada učenja – Dan učečih se skupnosti potrdila svojo osrednjo vlogo v TVU. Njenih 12 nosilcev v letu 2020 je bilo izbranih na razpisu MIZŠ, dva pa sodelujeta z lastnimi sredstvi.

Medtem ko so druga prizorišča TVU razpršena po času (od 4. septembra do 9. oktobra) in kraju (od mest do podeželja, od učilnic do prireditev na prostem), je Parado učenja odlikovalo zgoščeno dogajanje v središčih mestnih in drugih večjih skupnosti. Izpeljave PU v 14 krajih po Sloveniji so bile oraganizirane danes, 9. septembra 2020.

Enota za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto je na paradi tudi letos sodelovala pod okriljem Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto, kjer smo vsem zainteresiranim predstavili izobraževalne programe za odrasle ter evropski projekt ATENA, ki vsem odraslim udeležencem, vključenih v formalne programe za dvig izobrazbene ravni, zagotavlja dodatno učno pomoč. Projekt vključuje tudi animacijske in promocijske aktivnosti s katerimi želimo odrasle udeležence spodbuditi k vključevanju v vseživljenjsko učenje.