»Izgradnja sodelovanja v procesu vseživljenjskega učenja«

(četrtek, 26. 9. 2019 ob 12.00 na Andragoškem zavodu Maribor-Ljudski univerzi, Maistrova ulica 5, Maribor; predavalnica 201).

 Urnik srečanja:

  • Uvodni pozdrav direktorice Andragoškega zavoda Maribor-Ljudske univerze gospe Irene Urankar ter prispevek na temo o brezplačnih izobraževalnih možnostih zaposlenih (s poudarkom na starejših od 45 let in manj izobraženih);
  • Kako do pravih informacij o izobraževalni ponudbi za odrasle, Alenka Sagadin Mlinarič, Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza;
  • Razmislek o vlogi sindikalnega zaupnika pri spodbujanju vseživljenjskega učenja ter predstavitev projekta Za krepitev socialnega dialoga, Jolanda Lašič, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Območna organizacija Podravje in Koroška;
  • Predstavitev aktivnosti Medpodjetniškega izobraževalnega centra TŠC s poudarkom na izobraževanju odraslih in predstavitev projekta Promocija, animacija in učna pomoč Atena V, Metka Kodrin in Srečko Vidovič, Tehniški šolski center Maribor.