Informativni dan Predstavitev programov usposabljanja ROBOTIKA in MEHATRONSKI SISTEMI za brezposlene osebe.

Usposabljanja organizira Medpodjetniški izobraževalni center Tehniškega šolskega centra Maribor v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, Območno službo Maribor.