PREDSTAVITEV PROGRAMOV Z DELOVNIMI POSTAJAMI

 

Maribor, 18. 10. 2018

 

8.00 – 8.30 Prihod udeležencev (B110)
8.30 – 8. 35 Uvodni pozdrav (Srečko Vidovič) (B110)
8.35 – 8.45 Predstavitev sodelovanja Z Zavodom za zaposlovanje v Mariboru (Daša Babič) (B110)
8.45 – 10.00 Predstavitev Tehniškega šolskega centra in programov izobraževanja (Srečko Vidovič, Metka Kodrin) (B110)
10.00 – 12.00 Delavnice (Srečko Vidovič, Stanislav Ozebek)

·       Praktične vaje zarisovanja (B105)

·       Praktične vaje upogibanja žice (B105)

12.00 – 12.30 Ogled ostalih delavnic v okviru programov na šoli
12.30 – 13.00 Zaključek in vprašanja (B110)
13.00 – 14.00 Individualni razgovori za udeležence napotene iz  Zavoda za zaposlovanje (B110)