Vlaganje v znanje je kapital prihodnosti

Dan odprtih vrat za podjetja, obrtnike, združenja, zbornice, sekcije

Kratek opis dogodka: Delodajalce in deležnike v Podravski regiji v okviru Tednov vseživljenjskega učenja (TVU) vabimo na predstavitev dejavnosti, ki jih izvajamo na področju izobraževanja v Medpodjetniškem izobraževalnem centru, Tehniškega šolskega centra Maribor. Zraven praktičnega izobraževanja dijakov, študentov in odraslih oseb v formalnih programih, usposabljamo tudi odrasle osebe v institucionalnih programih na področju strojništva, mehatronike in avtostroke. Sodelujemo v projektih EU, kjer izvajamo brezplačna usposabljanja za zaposlene osebe in Zavodom RS za zaposlovanje, s katerim v okviru APZ izvajamo usposabljanja za brezposelne osebe.

Datum izvedbe: 16. 9. 2021, 13.00 – 14.00 v predavalnici B110