V petek, 25 . 9. 2020 smo organizirali animacijski dogodek na katerem smo projekt Atena ter možnosti vključitve v brezplačno učno pomoč kandidatom, ki so na šoli vključeni v različne programe usposabljanja.