V ponedeljek, 5. oktobra 2020, je potekal peti animacijski dogodek, na katerem smo predstavili možnosti vključitve v brezplačno učno pomoč v okviru projekta Atena. Zaradi varnostnih ukrepov in zagotavljanja minimalne razdalje med udeleženci dogodka (Covid 19)  smo udeležence razdelili v skupine. Udeleženci so prejeli informativno in promocijsko gradivo projekta. Pozvali smo jih, da naj informacije o možnostih vključitve v projekt Atena prenesejo svojim prijateljem, sosedom in sorodnikom.