V sredo. 30. septembra  2020 smo organizirali animacijski dogodek, na katerem smo predstavili projekt Atena in možnosti vključitve v brezplačno učno pomoč. Vsi udeleženci so prejeli informativno in promocijsko gradivo. Pozvali smo jih, naj informacije o možnostih vključitve v projekt prenesejo svojim prijateljem, znancem in sorodnikom. Seznanili smo jih z možnostmi vključitve v brezplačno učno pomoč tudi na ostalih šolah v Pomurju ter Ljudski univerzi Lendava.