Marca smo na Srednji poklicni in tehniški šoli izvedli prvi animacijski dogodek.Organizirali smo predstavitev projekta Atena in potencialnim kandidatom predstavili možnosti vključitve v  brezplačno učno pomoč. Animacijski dogodek je bil izveden v sejni sobi MIC na Srednji poklicni in tehniški šoli.