V ponedeljek, 13. decembra 2021, smo na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota organizirali promocijski dogodek – predstavitev projekta Atena. Na dogodku smo predstavili možnosti vključitve v brezplačno učno pomoč ter vse ostale aktivnosti, ki potekajo pod okriljem projekta. Vsak udeleženec promocijskega dogodka je prejel promocijsko gradivo. Vse udeležence smo zaprosili, da naj informacije o možnostih vključitve v projekt prenesejo svojim sosedom, prijateljem, znancem in družinskim članom.