Z namenom, da se širši krog odraslih seznani z aktualnimi možnostmi vseživljenjskega učenja, pomočmi, podporami in možnostmi financiranja v Pomurski regiji je v sredo, 25. septembra 2019, v prostorih Ljudske univerze Murska Sobota potekalo 19. Senje za učenje. Koordinator prireditve je bilo Svetovalno središče Murska Sobota. Vabljenim predstavnikom medijev so bile na tiskovni konferenci predstavljene možnosti formalnega in neformalnega izobraževanja odraslih in možnosti finansiranja ter možnosti vračila sredstev za uspešno zaključene programe pridobitve izobrazbe. Koordinatorica projekta Atena za Pomurje je predstavila projekt “Promocija, animacija in učna pomoč – Atena”.

V nadaljevanju je sledilo snemanje TV oddaje: “Izobraževanje odraslih 2019/2020, spodbude, svetovanje, pomoči in financiranje izobraževanja odraslih do leta 2022”, kjer so pomurske šole in ljudske univerze predstavile programe in možnosti vpisa.

V Trgovskem centru BTC Murska Sobota je popoldan potekala promocija izobraževanja odraslih in projekta “Promocija, animacija in učna pomoč -Atena”  v “živo”na stojnici. Številni mimoidoči so prejeli informacije o možnostih vključitve v brezplačno učno pomoč na šolah in ljudskih univerzah v Pomurju.