Šolski center Celje v obdobju med 4. 9. in 9. 10. 2020 izvaja številne prireditve, delavnice in dogodke, ki na kakršenkoli način nagovarjajo odrasle k vključevanju v formalne in neformalne izobraževalne programe. Kot tematski koordinator namreč sodelujemo v projektu Tedni vseživljenjskega učenja 2020, zato smo organizirali svetovalni dogodek, ki smo ga poimenovali Priložnosti za dvig izobrazbe. V petek, 11. septembra 2020 smo tako (potencialnim) udeležencem formalnih programov izobraževanja odraslih predstavili možnost koriščenja individualne učne pomoči, ki jo izvajamo v okviru projekta Atena. Vse zainteresirane smo animirali, da se vpišejo ali pa zaključijo program, ki jim hkrati omogoča dvig izobrazbene ravni.

T: MRJ
F: NKG