V petek, 21. maja 2021 smo na centru gostili nekdanjo dijakinjo Ano Ferme, danes diplomantko nevrofizioterapije in uspešno glasbenico.  V pogovoru je zaposlenim na ŠC Celje in dijakinjam in dijakom 4. letnikov razkrila, kako se je soočala z izzivi v času izobraževanja. Nadaljevala je s predstavitvijo vpliva nevrofizioterapije v kombinaciji z glasbeno terapijo na zmožnost učenja. Poudarila je tudi izjemen pomen učne pomoči, ki jo lahko nudijo učitelji, vrstniki ali posebej za to usposobljene osebe, vpliva pa na učne procese in boljše učne rezultate.

V drugem delu dogodka smo (potencialnim) udeležencem formalnih programov izobraževanja odraslih predstavili možnost koriščenja individualne učne pomoči, ki jo izvajamo v okviru projekta Atena. Vse zainteresirane smo nagovarjali in jim predstavili prednosti vpisa ali dokončanja programa, ki jim hkrati omogoča dvig izobrazbene ravni. Ta del dogodka je bil namenjen tudi individualnim pogovorom, vprašanjem in svetovanjem.

T: MRJ
F: AP