Na Šolskem centru Celje smo sredi februarja izpeljali 3. animacijski dogodek projekta Atena. Organizirali smo “Kotiček za izobraževanje odraslih”, na katerem smo obiskovalce seznanjali s ponudbo izobraževanja pri nas.

Tokrat smo v prvi vrsti nagovarjali mimoidoče gospodarstvenike in podjetnike iz regije, saj odpirajo pot do številnih odraslih, ki zaradi potreb na trgu potrebujejo nova znanja. Med drugim smo jim podrobno predstavili brezplačno individualno učno pomoč. Ta je namreč pogosto ključnega pomena za posameznikovo dokončanje srednješolskih izobraževalnih programov, pri opravljanju mojstrskega, delovodskega ali poslovodskega izpita.

Veseli nas dober odziv in interes posameznikov, ki so informativno gradivo odnesli s seboj z namenom posredovati ga med svoje zaposlene. Prepričani smo, da je to zanje druga priložnost na njihovi karierni poti.

Informacije o dokončanju srednješolskega izobraževanja dobite na mic@sc-celje.si. Dobrodošli!

Špela KUMER, ŠC Celje