Na Šolskem centru Celje je sredi junija potekala podelitev priznanj odraslim udeležencem neformalnih izobraževanj, ki so letos potekala na sedežu centra. Kljub dopustom in popoldanskemu delovnemu času nekaterih se je zbralo približno 50 udeležencev, ki so se vključili v tečaje nemščine, računalništva, angleščine, komunikacije, upravljanja s CNC stroji in v programe priprav na opravljanje izpita za pridobitev Nacionalne poklicne kvalifikacije Hišnik/hišnica, Vizažist/vizažistka.

Z Ateno tokrat na podelitvi potrdil udeležencem neformalnih programov za odrasle.

Glede na dobre izkušnje, ki so jih odrasli imeli z letošnjimi kratkimi tečaji sklepamo, da se bo morda kdo od njih opogumil in še kdaj prestopil šolski prag. Tudi tako, da dokonča morebiti že zdavnaj opuščeno redno šolanje. Zato smo zbranim predstavili projekt, jih opremili z informacijami o tem, kako izgleda individualna učna pomoč, na kakšen način jo lahko izkoristijo ter kje vse v lokalnem okolju so izvajalci, ki tovrstno brezplačno storitev ponujamo.

Direktor ŠC Celje Igor Dosedla in direktorica UPI LU Žalec Franja Centrih med podeljevanjem potrdil udeležencem.

T: Špela KUMER

F: Dejan RAMOVŠ