Življenjske poti so zelo različne. Nekaterim izobraževanje veliko pomeni, drugi zaradi različnih razlogov nikoli niso končali začete šole. Tem projekt Atena-V 2018-2022 ponuja novo priložnost. Z individualno učno pomočjo lahko končajo svoje izobraževanje, si zvišajo stopnjo izobrazbe in si odprejo pot do zaposlitve, prezaposlitve in boljšega stanja na trgu dela.

Da bi različne ciljne skupine čim bolj seznanili z možnostjo koriščenja ugodnosti v okviru projektov, ki jih sofinancirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, smo izpeljali animacijski dogodek za več kot 20 predstavnikov Zveze svobodnih sindikatov Celje, ti pa bodo informacije posredovali zainteresiranim kandidatom v svojih organizacijah.

ŠK

Photo by The Climate Reality Project on Unsplash