Na Šolskem centru Celje smo vpisanim v izredno izobraževanje odraslih predstavili potek izobraževanja v aktualnem šolskem letu.

Udeleženci so se seznanili z delovanjem šolske knjižnice, urniki, možnostmi prijav na izpite, ipd. Predstavili smo jim tudi možnost koriščenja individualne učne pomoči v okviru projekta Atena-V.

Projekt, ki ga sofinancirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, odraslim ponuja dodatne brezplačne vsebine za utrjevanje, poglabljanje znanja ali napr. več ur praktičnega izobraževanja. Med udeleženci v preteklih letih je tovrstna oblika dela v manjših skupinah obrodila sadove, zato si tudi letos obetamo zanimanje zanjo.

T & F: Špela KUMER