Šolski center Celje v obdobju med 4. 9. in 9. 10. 2020 izvaja številne prireditve, delavnice in dogodke, ki na kakršenkoli način nagovarjajo odrasle k vključevanju v formalne in neformalne izobraževalne programe. Kot tematski koordinator namreč sodelujemo v projektu Tedni vseživljenjskega učenja 2020, zato smo v okviru tega projekta organizirali promocijski dogodek za izvajanje učne pomoči (Atena). V petek, 25. septembra 2020 smo na centru gostili nekdanjo dijakinjo gimnazijskega oddelka, pozneje diplomantko Filozofske fakultete v Mariboru in danes zaposleno Sanjo Kos, ki je od rojstva slepa. V pogovoru je udeležencem dogodka razkrila, s kakšnimi izzivi se je soočala v času izobraževanja in kako so izvajalci formalnih izobraževalnih programov na različnih ravneh pripravljeni na prilagajanje potrebam posameznikov v razredu. Skozi svoje osebne izkušnje je predstavila in poudarila izjemen pomen učne pomoči, ki jo lahko nudijo učitelji, vrstniki ali posebej za to usposobljene osebe.

V drugem delu dogodka smo (potencialnim) udeležencem formalnih programov izobraževanja odraslih predstavili možnost koriščenja individualne učne pomoči, ki jo izvajamo v okviru projekta Atena. Vse zainteresirane smo nagovarjali in jim predstavili prednosti vpisa ali dokončanja programa, ki jim hkrati omogoča dvig izobrazbene ravni. Ta del dogodka je bil namenjen tudi individualnim pogovorom, vprašanjem in svetovanjem.

T: MRJ
F: AP