Na Šolskem centru Celje smo v četrtek, 5. 9. 2019, izpeljali informativni dan v izobraževanju odraslih. Udeleženci so dobili informacije o izrednem izobraževanju, pa tudi o dodatnih aktivnostih, ki jih center ponuja z željo, da bi se odrasli čim uspešneje znašli na trgu dela. 

Takšen informativni dan je v naši izobraževalni instituciji ena izmed novosti, ki jo odrasli pozdravljajo. Na ta način dobijo namreč informacije iz prve roke, se spoznajo s profesorji in organizatorji izobraževanja ter se tako lažje privadijo na misel, da bi se vrnili v šolske klopi. Uvodoma smo kandidatom predstavili potek izobraževanja odraslih na ŠC Celje, pogoje za vpis, možnosti koriščenja subvencij, glede na konkretna vprašanja pa smo predstavili tudi posamezne izobraževalne programe. Zainteresirani za vključitev v aktualnem šolskem letu se lahko vpišejo do 20. 9. 2019.

Letošnjim slušateljem smo še posebej predstavili projekt Atena, v okviru katerega lahko posamezniki koristijo ure individualne učne pomoči. Glede na preteklo šolsko leto verjamemo, da bo zanimanja za tovrstno brezplačno učenje veliko. Operacijo sofinancirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

T: Špela KUMER, foto arhiv Šolskega centra Celje