Predstavitev projekta Animacija, promocija in učna pomoč za brezposelne osebe.