O PROJEKTU

PROMOCIJA, ANIMACIJA IN UČNA POMOČ OD 2018 DO 2022

 

SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE, MOJSTRSKI, DELOVODSKI ALI POSLOVODSKI IZPIT

Z

priložnost za dokončanje izobraževanja

Z

brezplačna učna pomoč za odrasle udeležence izobraževanja

Z

pot do znanja, prilagojena tvojim potrebam

NAMEN:

povečati vključenost v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence odraslih, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

CILJ:

dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence odraslih z izvajanjem promocijskih in animacijskih aktivnosti ter zagotavljanjem učne pomoči.

AKTIVNOSTI:

Promocijske aktivnosti vključujejo izvedbo promocijskih dogodkov v sodelovanju z deležniki iz statistične regije (zbornicami, delodajalci, območnimi službami za zaposlovanje, šolami …) ter informiranje o izobraževalnih programih in izvajalcih teh programov v statistični regiji.

Animacijske aktivnosti spodbujajo odrasle, da se vključijo v izobraževanje, ga nadaljujejo ali zaključijo obveznosti. Organizirajo se v sodelovanju z deležniki iz statistične regije z namenom krepitve partnerskih odnosov.

Brezplačna učna pomoč za udeležence izobraževanja odraslih pomaga odraslim, vpisanim v srednješolske izobraževalne programe, ali udeležencem, ki bodo opravljali mojstrski, delovodski, poslovodski izpit, vključno s pripravami na izpite do uspešnega zaključka šolanja.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.