PROGRAMI V JV SLOVENIJI

Organizacija, izvajalka učne pomoči Izobraževalni program Predmet/vsebina Kontakt
Šolski center Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslihbolničar-negovalec, mizar, avtoserviser, mehatronik operater (SPI)slovenščinaAleksandra Barič Vovk
aleksandra.baric.vovk@sc-nm.si
07/3932-202

Vesna Pirc
vesna.pirc@sc-nm.si
07/3932-201

avtoserviser (SPI)vbrizgovalni sistemi
elektrotehnik (SSI,PTI), farmacevtski tehnik (SSI), gradbeni tehnik (SSI, PTI), kemijski tehnik (SSI), kozmetični tehnik (SSI), lesarski tehnik (SSI, PTI), logistični tehnik (SSI, PTI), predšolska vzgoja (SSI), strojni tehnik (SSI, PTI), tehnik računalništva (SSI, PTI), zdravstvena nega (SSI, PTI)matematika, angleščina
elektrotehnik (SSI, PTI)elektrotehnika
gradbeni tehnik (SSI, PTI)osnove projektiranja
kemijski tehnik (SSI)splošna in anorganska kemija
zdravstvena nega (SSI, PTI)osnove kliničnih predmetov
Priprave na POM 2. predmet:
elektrotehnik (SSI,PTI)elektrotehnika
farmacevtski tehnik (SSI)farmacija
gradbeni tehnik (SSI, PTI)graditev objektov
kemijski tehnik (SSI)kemija
kozmetični tehnik (SSI)kozmetika
lesarski tehnik (SSI, PTI)lesarstvo
logistični tehnik (SSI, PTI)logistika
predšolska vzgoja (SSI)vzgoja predšolskega otroka
strojni tehnik (SSI, PTI)strojništvo
tehnik računalništva (SSI, PTI)računalništvo
zdravstvena nega (SSI, PTI)zdravstvena nega
Priprave na POM (vsi programi SSI, PTI)slovenščina
Priprave na POM (vsi programi SSI, PTI)matematika
Priprave na POM (vsi programi SSI, PTI)angleščina


Organizacija, izvajalka učne pomoči Izobraževalni program Predmet/vsebina Kontakt
Razvojno izobraževalni center Novo mestotrgovec (SPI)slovenščina, matematika, angleščinaGregor Sepaher
gregor.sepaher@ric-nm.si
07/3934-554

ekonomski tehnik (SSI, PTI)slovenščina, matematika, angleščina
Priprave na POM 2. predmet gospodarstvo


Organizacija, izvajalka učne pomoči Izobraževalni program Predmet/vsebina Kontakt
Gimnazija in srednja šola Kočevjetrgovec (SPI)matematika 3Helena Marolt
helena.marolt@guest.arnes.si
01 320 72 49

trgovec (SPI)poznavanje blaga I
trgovec (SPI)poslovanje trgovskega podjetja I
trgovec (SPI)priprave na zaključni izpit
mizar (SPI)obdelava lesa
lesarski tehnik (PTI)priprave na poklicno maturo 2. enota: lesarstvo
trgovec, mizar (SPI)slovenščina
trgovec, mizar, oblikovalec kovin (SPI)angleščina
lesarski tehnik (PTI)tvoriva
lesarski tehnik (PTI)tehnologija obdelave lesa
gimnazijapriprave na splošno maturo: sociologija
gimnazijamatematika 4
strojni tehnik (SSI)obdelava gradiv
strojni tehnik, ekonomski tehnik in lesarski tehnik (SSI)slovenščina


IZBERITE REGIJO

JV Slovenija

Pomurska

Podravska

Savinjska

Koroška

Zasavska

Posavska

Primorsko-Notranjska

Izberite določeno regijo s klikom na zemljevidu

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.