PROGRAMI V PODRAVJU

Organizacija, izvajalka učne pomoči Izobraževalni program Predmet/vsebina Kontakt
Tehniški šolski center Maribor, Zolajeva 12, 2000 Mariboravtoservisni tehnik (PTI), strojni tehnik (PTI), strojni tehnik (SSI)MatematikaMetka Kodrin
metka.kodrin@tscmb.si
02 2957 63

strojni tehnik (PTI), strojni tehnik (SSI)Učinkovita raba energije
oblikovalec kovin-orodjar (SPI)Oblikovanje materialov
avtoserviser (SPI)Pogonski motorji
avtoserviser (SPI)Podvozja in prenosne naprave
avtokaroserist (SPI)Ličarska dela
oblikovalec kovin-orodjar (SPI)Strojne obdelave
avtokaroserist (SPI)Karoserijska oprema z diagnostiko
avtokaroserist (SPI)Osnove karoserijskih del
avtokaroserist, oblikovalec kovin-orodjar, mehatronik operater (SPI)Slovenščina-priprave na ZI
strojni tehnik (PTI, SSI)Načrtovanje konstrukcij
avtoserviser, avtokaroserist (SPI)Sodobna gradiva, Materiali in obdelave v poklicu
Inštalater strojnih inštalacij (SPI)Ogrevalni in hladilni sistemi, Vodovod in kanalizacija, Sistemi strojnih inštalacij, Strojne inštalacije, Regulacije v toplotni tehniki
avtoserviser (SPI)Karoserija
avtoservisni tehnik (PTI)Električni in elektronski sistemi, Električna oprema vozila, Elektronski sistemi motornih vozil, Digitalni sistemi in krmilja
oblikovalec kovin-orodjar (SPI)CNC programiranje
mojster avtomehanik Kalkulacije in tehnični predpisi
mojster avtomehanik Tehnično risanje
avtokaroserist, avtoserviser, inštalater strojnih inštalacij, mehatronik operater (SPI)Slovenščina
mehatronik operater (SPI)Gradnja mehatronskih sistemov, Vzdrževanje in popravila MS
avtokaroserist, avtoserviser, inštalater strojnih inštalacij, mehatronik operater, oblikovalec kovin-orodjar (SPI)Tehniško komuniciranje v poklicu
avtokaroserist, avtoserviser, inštalater strojnih inštalacij, mehatronik operater, oblikovalec kovin-orodjar (SPI)Elementi konstrukcij
oblikovalec kovin-orodjar, mehatronik operater (SPI)Oblikovanje materialov, Proizvodni procesi
strojni tehnki (SSI)Obdelava kovin
oblikovalec kovin-orodjar (SPI)Strojne obdelave
avtoservisni tehnik (PTI)Avtomehatronika
strojni tehnik (PTI)Avtomatizacija in robotika 1
tehnik mehatronike (SSI)Mehatronika
strojni tehnik (SSI)Energetski sistemi
avtoservisni tehnik (PTI)Pogonski agregati
strojni tehnik (PTI/SSI)Obdelava gradiv
avtoservisni tehnik (PTI)Prenosni sistemi vozil
strojni tehni (SSI), avtoservisni tehnik PTI), avtoserviser (SPI)Organizacija in polsovanje, Poslovanje in organizacija
mojster avtomehanik, avtokleparski mojsterTehnična matematika
strojni tehnik, avtoservisni tehnik (PTI/SSI)Slovenščina priprave na POM
strojni tehnik, avtoservisni tehnik (PTI)Angleščina priprave na POM
strojni tehnik, avtoservisni tehnik (PTI)Matematika priprave na POM
strojni tehnik (PTI)Izdelek oz. storitev in zagovor - priprave na POM
instalater strojnih inštalacij (SPI)PUD-svetovanje
tehnik mehatronike (SSI)Industrijska elektronika
tehnik mehatronike (SSI)Tehniška mehanika
vsi programiTeamsi
PTI Strojni tehnikGeografija
PTI Strojni tehnikZgodovina
PTI Strojni tehnikProstorsko modeliranje
SPI Mehatronik operaterVzdrževanje in popravilo meh. sistemov
SPI programiStrokovna angleščina
PTI Strojni tehnik/Avtoservisni tehnikBiologija
SPI Avtoserviser, AvtokaroseristTuj jezik (angleščina, nemščina)
Vsi programiAktivno državljanstvo
SPI programiMatematika
SSI Strojni tehnikSlovenščina za tujce
SPI AvtoserviserUporaba office 365
SSI Tehnik mehatronikePnevmatika in hidravlika


Organizacija, izvajalka učne pomoči Izobraževalni program Predmet/vsebina Kontakt
Srednja šola za oblikovanje Maribor, Park mladih 3, 2000 Maribortehnik oblikovanja (SSI)Matematika SSIPetra Šraj
petra.sraj@ssom.si
02/330 28 29

medijski tehnik (SSI)Slovenščina SSI
frizer (SPI)Slovenščina SPI


Organizacija, izvajalka učne pomoči Izobraževalni program Predmet/vsebina Kontakt
Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor, Mladinska ulica 14a, 2000 Mariborgastronomske in hotelske storitve (SPI)Osnove gostinstvaMarjan Božičko
marjan.bozicko@guest.arnes.si
02/235 00 16

gastronomske in hotelske storitve (SPI)Priprava izrednih obrokov


Organizacija, izvajalka učne pomoči Izobraževalni program Predmet/vsebina Kontakt
Ljudska univerza Ptuj, Mestni trg 2, 2250 Ptujtrgovec (SPI)Gospodarske dejavnostiBernarda Kvas
bernarda.kvas@lu-ptuj.si
02/749 21 50

trgovec (SPI)Angleščina
ekonomski tehnikEkonomika
ekonomski tehnikRačunovodstvo
ekonomski tehnik Temeljne računovodske infomacije
ekonomski tehnikUspešno učenje
trgovec (SPI) Osebnostna rast
predšolska vzgoja Razvojna psihologija
trgovec (SPI)Matematika
trgovec (SPI)Družboslovje
predšolska vzgojaPredšolska pedagogika
ekonomski tehnikKomercialno poslovanje
ekonomski tehnikSlovenščina
predšolska vzgojaSlovenščina
trgovec (SPI)Prodajni proces
trgovec (SPI)Poslovanje trgovskega podjetja
ekonomski tehnikDelovanje gospodarstva
ekonomski tehnik (PTI, SSI)Finančno knjigovodstvo
ekonomski tehnik, predšolska vzgoja (SSI)Matematika
ekonomski tehnik, predšolska vzgoja (SSI)Nemščina
ekonomski tehnik, predšolska vzgoja (SSI)Angleščina
trgovec (SPI)Poslovno računstvo
trgovec (SPI)Nemščina


Organizacija, izvajalka učne pomoči Izobraževalni program Predmet/vsebina Kontakt
Srednja gradbena šola Maribor, Smetanova ulica 36, 2000 Mariborzidar, slikopleskar-črkopleskar (SPI)Slovenščina za tujceVlasta Ojsteršek
vlasta.ojstersek@guest.arnes.si
02/235 06 05Organizacija, izvajalka učne pomoči Izobraževalni program Predmet/vsebina Kontakt
Izobraževalni center Piramida, Srednja šola za prehrano in živilstvo, Park mladih 3, 2000 Mariborpek, slaščičar (SPI)Osnovne vrste kruha in pekovskega pecivadr. Tina Perko
tina.perko@icp-mb.si
02/320 86 13

pek, slaščičar (SPI)Osnove živilstva
živilsko-prehranski tehnik (PTI)Sociologija
slaščičar (SPI)Osnove biotehnologije s prehrano
živilsko-prehranski tehnik (PTI)Predelava živil
slaščičar (SPI)Priprava surovin v živilstvu


Organizacija, izvajalka učne pomoči Izobraževalni program Predmet/vsebina Kontakt
Srednja trgovska šola Maribor, Mladinska ulica 14, 2000 Mariborekonomski tehnik, predšolska vzgoja (SSI)Matematika SSIDarinka Medved Gerečnik
darinka.medved-gerecnik@guest.arnes.si
02/252 75 32

ekonomski tehnik (SSI)Statistika SSI
aranžerski tehnikDekoraterstvo
ekonomski tehnikEKP-računovodstvo, knjigovodstvo
ekonomski tehnik, predšolska vzgoja (SSI)Slovenščina SSI
aranžerski tehnikMultimedijska orodja
ekonomski tehnik (SSI, PTI)Gospodarstvo
aranžerski tehnikAranžerstvo
aranžerski tehnik, ekonomski tehnik, trgovecNemščina
ekonomski tehnik, predšolska vzgojaAngleščina
trgovecSlovenščina
ekonomski tehnik (SSI)Poslovna matematika
trgovecMatematika
trgovec, administrator, ekonomski tehnikNemščina - jezik stroke
aranžerski tehnikTržno komuniciranje
trgovec (SPI)Temelji pravne kulture


Organizacija, izvajalka učne pomoči Izobraževalni program Predmet/vsebina Kontakt
Ljudska univerza Sl. Bistrica, Partizanska ulica 22, 2310 Sl. Bistricaekonomski tehnik, strojni tehnik (PTI)MatematikaMaja Kanop Krevh
maja.kanop.krevh@lu-sb.si
02/843 07 30

strojni tehnik (PTI)Proizvodnja in distribucija energije v str.
strojni tehnik (PTI)Obdelava gradiv
strojni tehnik (PTI, SSI)Načrtovanje konstrukcij
ekonomski tehnik (PTI)Finančno poslovanje
ekonomski tehnik, strojni tehnik (PTI)Nemščina
strojni tehnik (SSI)Strojništvo
strojni tehnik (SSI,PTI)Avtomatizacija in robotika
ekonomski tehnik (PTI, SSI)Finančno knjigovodstvo
strojni tehnik, ekonomski tehnik (PTI, SSI)Slovenščina
trgovec (SPI)Poslovno računstvo
ekonomski tehnik (SSI)Ekonomika poslovanja
trgovec (SPI)Poslovanje trgovskega podjetja
strojni tehnik, ekonomski tehnik (PTI/SSI)Angleščina
strojni tehnik (SSI)Učinkovita raba energije


Organizacija, izvajalka učne pomoči Izobraževalni program Predmet/vsebina Kontakt
Šolski center Ptuj, Strojna šola, Volkmerjeva cesta 19, 2250 PtujAvtokaroserist (SPI)AngleščinaJožef Trantura
joze.trantura@scptuj.si
02 787 17 23

Avtokaroserist (SPI)Sodobni avtomobilski dizajn
Avtokaroserist (SPI)Karoserijska oprema z diagnostiko
Avtokaroserist (SPI)Osnove motornih vozil
Strojni tehnik (PTI/SSI)Slovenščina
Strojni tehnik (PTI/SSI)Matematika
Strojni tehnik (PTI/SSI)Angleščina
Strojni tehnik (PTI/SSI)Nemščina
Trgovec (SPI)Slovenščina
Strojni tehnik (PTI/SSI)Strojništvo (obdelava gradiv)
Strojni tehnik (PTI/SSI)Strojništvo (načrtovanje konstrukcij)
Strojni tehnik (PTI/SSI)Strojništvo (URE)
Avtokaroserist (SPI)Slovenščina
Strojni tehnik (PTI/SSI)Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije
Strojni tehnik (PTI/SSI)Računalniško podprte tehnologije
Avtokaroserist (SPI)Priprava za praktični del ZI
Strojni tehnik (SSI)Spajanje gradiv in toplotna obdelava
Strojni tehnik (SSI)Lastnosti materialov, primarno oblikovanje in preoblikovanje
Strojni tehnik (SSI)Konstruiranje in izdelava sklopov
Strojni tehnik (SSI)Tehniško komuniciranje v poklicu


Organizacija, izvajalka učne pomoči Izobraževalni program Predmet/vsebina Kontakt
Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola, Volkmerjeva cesta 19, 2250 Ptujelektrotehnik (PTI)slovenščinaBojan Terbuc
bojan.terbuc@scptuj.si
02 787 1 802

elektrotehnik (PTI)Uporaba električnih vezij in naprav
mehatronik (SSI)priprave na POM iz mehatronike
elektrotehnik (PTI/SSI)priprave na POM iz elektrotehnike


IZBERITE REGIJO

JV Slovenija

Pomurska

Podravska

Savinjska

Koroška

Zasavska

Posavska

Primorsko-Notranjska

Izberite določeno regijo s klikom na zemljevidu

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.